Не давайте клетви, които не може да спазите!

Мнозина, без да се замислят за последствията, дават клетви, а след това, нарушавайки ги, се чудят защо ги сполетяват неприятности

колеги
Освен проклятията и думите- убийци съществуват и такива, чието произнасяне носи непоправими вреди върху съдбата на човека, особено ако са изречени необмислено и прибързано. Това са клетвите.

Хората се кълнат в живота си, в родителите, здравето, децата, Бога, наслагвайки върху всички тези скъпи понятия незримия печат на забраната, която работи, докато те не изпълнят клетвата си. И няма значение дали човекът се е шегувал, без да придава особено значение на казаното, или се е заклел под натиска на околните. Според екстрасенси, когато някой произнася клетва, в кармичното му тяло безвъзвратно се нарушава ходът на събитията. Неслучайно думите „клетва” и „проклятие” имат един и същ корен.

Хората се кълнат, без да мислят за последствията. Например казвайки: „Да остана без стотинка”, те не подозират, че по този начин убиват собствения си финансов успех. И докато не снемат от себе си клетвата, дадена най- вероятно от глупост, в живота им нищо няма да се подобри.

Фраза от типа „Повече никога да не се омъжа/оженя”, която може да каже човек, който е бил нещастен в брака си, веднага наслагва програма, която не му позволява да встъпи отново в брак.
Според специалистите най-страшно върху живота на човека влияе клетвата, в която той отдава част от съдбата си на друг човек. Екстрасенси посочват немалко примери, когато родители с боледуващи деца се молят от все сърце да се отнеме собственото им здраве и да се даде на детето. От това обикновено на боледуващото дете не му олеква, докато самият родител започва да боледува, понякога много сериозно.

Няма коментари

Добавете коментар