Привидения се появяват след насилствена смърт

Привидения и призраци – историите за тях все още будят почуда

prividenia
Въз основа на изучаването на 337 случая, при които хора се сблъскват с привидения, изследователи стигат до извода, че забелязаните призраци са предимно на мъже, починали от насилствена смърт. При това, ако човекът е бил убит, призракът му се появява на непознат и обратното – ако е напуснал този свят по естествен път, покойният посещава свой приятел или член на семейството си.

Доктор Ерлендур Харалдсон – психолог от Университета на Исландия, се среща с очевидци на появата на привидения. Той сверява информацията си с официалната статистика, за да изясни обстоятелствата около смъртта на тези хора. Оказва се, че всички случаи, които изучава Харалдсон, са станали в Исландия. Но той цитира и друго свое изследване, според което 25% от жителите на Западна Европа и 30% от американците са срещали привидения.

Доктор Харалдсон пише: „Необичайното е, че повечето призраци (67%) са от мъжки пол. Това потвърждават свидетелите (както мъже; така и жени) чрез личния си опит на срещи с душите на починали. Тази статистика кореспондира с резултатите от наше предишно изследване, според което 77% от двата пола са виждали предимно призраци на мъже.

В 80 на сто от слу-чаите причината за смъртта е потвърдена от официални отчети. От тях 30% са случаите на насилствена смърт. Този процент е почти четири пъти по-висок от средните показатели на насилствена смърт в Исландия.

Други изследователи също установяват подобна закономерност. Доктор Ян Стивънсън – психолог от Университета във Вирджиния, анализира 314 случая на поява на привидения, които описва в книгата си „Призраците на живите“ в съавторство с Едмънд Харни, Фредерик Майерс и франк Подмор. Доктор Стивънсън открива, че когато причината за смъртта е известна, то в 28% от случаите тя е настъпила в резултат на въздействието на външни фактори върху човека.

Известност на д-р Стивънсън носят неговите изследвания в областта на реинкарна-цията. Неговият последовател в това поприще д-р Джим Такър също установява преобладаването на насилствена смърт сред мъжете, в случаите, когато хора си спомнят свои минали животи.

Такър изучава хиляди свидетелства на деца, които помнят какво се
е случило с тях в предишното им съществуване. Приблизително 70% процента от тях са момчета. Обикновено децата помнят, че са били от същия пол като в сегашния си живот.

Оказва се, че повечето разкази за минали съществувания са истории за мъже, починали от насилствена смърт. След като сверява данните с официалната статистика в САЩ, д-р Такър открива, че около две трети от загиналите от противоестествена смърт са мъже, което съответства на спомените за минали прераждания…

Няма коментари

Добавете коментар