Чудната история на пръстена

Знаете ли как е започнала чудната история на пръстена

пръстена
Пръстенът смело може да се нарече връстник на homo sapiens – разумния човек, защото за първи път това украшение се появява още в зората на зараждането на човечеството. Първите пръстени са направени от кост или камък и служат като своеобразен амулет против нечистата сила. А по време на поклонението пред боговете жреците поставят на ръцете си пръстени, изработени специално за тези обреди.

В Древен Египет пръстените, направени от скъпоценни метали, съществено променят своя статус и от украшения амулети стават „паспорт” на фараоните и знатните. Върху тях нанасят различни рисунки и йероглифи, чийто отпечатък е равносилен на подписа на човека, обременен с власт. По-късно
тези пръстени се срещат при гърци, етруски и римляни.

От това изобретение на фараоните и до днес се ползва главата на римокатолическата църква. Именно „Пръстенът на Рибаря” потвърждава статуса на римския папа, а отпечатъкът му заверява оригиналността на всички документи във Ватикана. Неслучайно след смъртта на понтифика неговият пръстен се унищожава, а за новоизбрания папа се изработва нов, като по този начин се избягва подправянето на документи.

В древен Рим носенето на златни пръстени е привилегия на императорите и патрициите. Тогава се появява и обичаят новият цезар да поставя на показалеца си – пръста на Юпитер – масивен златен пръстен като знак за високия си сан. По-късно обичаят е възприет от много европейски монарси, които си поръчват дори специални пръстени за коронацията.
От Рим води началото си и традицията да се използва пръстен при сключване на брак. Там младежът в знак на своето желание да свърже съдбата си с девойката, която харесва, подарява железен (!) пръстен… на нейните родители. По- късно в деня на бракосъчетанието младоженците си разменят пръстени, като ги поставят един на друг на безименния пръст, тъй като се смята, че през него преминава кръвоносният съд, снабдяващ сърцето, и златното украшение на този пръст обещава семейно благополучие. Обичаят не е премахнат дори в епохата на християнството и златните пръстени се използват при венчавкага.

През Средновековието в Европа се появяват пръстени-тайници, в които се крият силни отрови. Подобни украшения стават известни благодарение на семейство Борджия, чиито представители изпращат мнозина на онзи свят, използвайки съдържанието на такива пръстени.

Няма коментари

Добавете коментар