Бикът е мощен магически символ

Древно божество, преживяло десетки хилядолетия, бикът и днес остава обект на поклонение от два милиарда вярващи от всички континенти

бик

С опитомяването на бика човечеството прави решаваща крачка от лова към животновъдството, а след това и към обработването на земята. Съзвездието Телец увенчава космическия статус на Бика, в чийто образ се фокусират практически всички върховни божества на древните – от слънчевия властелин на Египет Ра до елинския гръмовержец Зевс.

Второ име има и Янди – богът на Слънцето на древен Китай. Наричат го Шен-нун, което означава „божественият земеделец“. С глава на бик и тяло на човек, Шен-нун е и орач, и целител, носи на хората светлина и топлина, разкрива им лекарствената сила на билките и как да сеят зърно. Според поверията ежегодно в навечерието на настъпването на пролетта той се жертва и умирайки, отнася
хорските грехове, а след това се възраждал, предпазвайки тези, които му се покланяли, от беди.

Съвременната корида води началото си от онези древни пролетни празници в Шумер, Асирия, Египет, Финикия и Китай, където селяните принасят в жертва бик и чупят глинени статуетки на това животно. Те вярват, че той ще вземе греховете и несполуките им в ролята си на жертвен агнец.

Няма коментари

Добавете коментар